Kampenspeiderne på "pause"


På grunn av ledermangel er Kampenspeidergruppe satt på "vent" dette vårsemesteret. Speiderne har i stedet tilbud i Ynglingen. Alt tyder på at speiderne kan starte opp igjen til høsten!

Hvile

På første ledermøte på nyåret  2020 ble avgjørelsen tatt. Gjennom flere år har Kampen speidergruppe slitt med å finne voksne som kan drive gruppa. Det siste året har lederansvaret dels gått på omgang blant noen foreldre, men det er ingen varig og god løsning.  - Vi har besluttet å legge speiderarbeidet på "pause", og gir oss selv tre år før vi eventuelt må oppløse Kampen speidergruppe, sier gruppeleder Elin Underhaug Kanu.
Det jobbes imidlertid iherdig med saken, og den nye menighetsutvikleren i Kampen, Tone Middelthon, melder at speiderne mest sannsynlig starter opp igjen i høstsemesteret! Nytt om speidergruppa legges bla. ut her på nettsiden så snart en ledergruppe er på plass.

Speider i Ynglingen

Alle dagens speidere i Kampenspeiderne er velkommen til å fortsette i troppen "25.Stavanger" som holder til i kjelleretasjen i Ynglingens bygg (like ved Tjensvollkrysset). Møtene er hver torsdag kl 18.00 - 19.00.
Kontakt for info: Henning Dale tlf  91783699 eller epost henning.dale@lyse.net. 

Bildet:
Det har vært mange leirer, turer og konkurranser for Kampenspeiderne gjennom årene. Her en gruppe klare for leir i 2016

Tilbake