Gudstjenester og arrangement AVLYST!


Alle gudstjenester og menighetsarrangment er inntil videre avlyst. Her følger informasjon om kirken og koronaviruset.

 

Arrangementer i Kampen som er avlyst:

Gudstjenester 15.03 og 22.03
Babysang 17.03 og 24.03
Kirkemiddag 24.03
Temakveld 19.03
Småbarnssang og pikekoret er også avlyst i denne perioden.

Informasjon om kirken og koronaviruset

I lys av de nye og strenge tiltakene regjeringen har iverksatt, ber Kirkerådet om at alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses. I mellomtiden oppfordres publikum til å oppsøke kirke på nett. – Dette er en krevende og alvorlig situasjon, sier fungerende biskop Stefan Emmerhoff.

Hyppig håndvask er spesielt viktig i disse tider. Med såpe og helst i 30 sekunder. Foto: Pixabay

Hyppig håndvask er spesielt viktig i disse tider. Med såpe og helst i 30 sekunder. Foto: Pixabay

Gravferd gjennomføres i utgangspunktet kun med den nærmeste familien, av hensyn til sårbare grupper. Flere kommuner anbefaler ikke samlinger med over 50 personer over 65 år.
Dåp og vigsel gjennomføres etter avtale med familien. De to neste søndagene blir det ikke nattverd slik situasjonen er nå. 

– Vi reagerer når handlingsrommet vårt blir utfordret og gudstjenester må avlyses, sa Stefan Emmerhoff til NRK Rogaland onsdag.
– Likevel: Kirken er noe mer enn bare bygninger og gudstjenester, den er alle menneskene. Nå er tiden for å vise omsorg gjennom å snakke sammen på telefonen, sende hverandre meldinger og bruke internettet. Nettkirken.no og kirken.no/be er nettsteder for å be bønner digitalt og be om samtale med prest.

close up.jpeg
Domprost i Stavanger Stefan Emmerhoff er fungerende biskop.

– God omsorg i å ikke klemme og håndhilse
– Nå har vi alle et ansvar for å vise omsorg og tenke gjennom «er jeg en smittebærer?» Å la være håndhilse og å klemme er i denne situasjonen større omsorg enn å klemme hverandre.

Selv om det er i alvorlige situasjoner og krisetider det kan være godt å samles, er det likevel i denne situasjonen ofte best å la være, sier Emmerhoff.

– Det er en solidaritetshandling å begrense de store samlingene, som innebærer større smittefare for de mest utsatte. Likevel er kirkebyggene der fremdeles. Domkirken i Stavanger er åpen for lystenning, og mange kirker legger til rette for samtale.

Anbefalinger til menighetene
Ved arrangementer som ikke blir avlyst, skal det informeres om FHIs anbefalinger og minnes om råd og regler som forebygger smitte.

Det er svært viktig å foreta en risikovurdering av ulike aktiviteter og arrangement. I lenken om større arrangement på Folkehelseinstituttets nettsider ligger gode eksempler på hva man bør tenke gjennom, og det er også viktig å drøfte med kommunelege og/eller lokalt beredskapsteam. Vurderinger med tanke på matservering, transport, lengde på arrangementet og antall deltakere er blant punktene som må vurderes.

Informasjon om eventuelle avlysninger finnes på menighetens nettsider/facebooksider. 

Oppsøk kirken på nett:

Tenn et lys eller  på kirkens bønnevegg her: https://be.kirken.no/#!/ 

På https://nettkirken.no/ kan du be en bønn, tenne et lys eller bli bedt for
 

Tilbake