Andakt om trøst og håp


Selv om vi ikke kan samles til gudstjeneste eller andre arrangement er det likevel godt med et gudsord. Her har sokneprest Marthe Østerud Primstad skrevet en andakt.

Ikke en spurv til jorden...

Matteus 10,29-31

Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. 30 Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. 31 Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver. 

En av salmene jeg hører mye på for tiden er Ikke en spurv til jorden (nr 324 i salmeboken). Jeg syns teksten er veldig fin og den gir trøst og håp for mange ulike situasjoner. Salmen er basert på Jesu ord i Matteus 10,29: “Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der.” Jesus sier at ikke en eneste spurv faller til jorden uten at deres Far, altså Gud, er der. I fortsettelsen sier Jesus: “Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver” 

Ordene i Matteus 10 gir trøst ved å formidle at Gud alltid er nær og at han bryr seg om sine skapninger, sine barn. Logikken er at når Gud til og med er der når en spurv faller til jorden, tenk hvor mye mer han bryr seg og er der for oss, vi som er hans elskede barn! Gud vet alt om oss, han vet til og med hvor mange hårstrå vi har på hodet! Det sier noe om hvor mye Gud vet om oss, hvor mye han bryr seg om oss, også om de små tingene. 

De siste dagene har for mange vært kaotiske, uoversiktlige og kanskje litt skremmende. Norge er i unntakstilstand, og det har aldri blitt iverksatt så drastiske tiltak i samfunnet vårt i fredstid. Jeg må ærlig innrømme at jeg syns det er veldig spesielt, og at jeg jo kan bli bekymret. 

Det er lett å bli bekymret. Og noe bekymring vil være naturlig, den fører også til at vi tar nødvendige forhåndsregler og hensyn. Det gjør at vi blir ekstra nøye med håndhygiene og at vi ikke hilser på hverandre med håndtrykk eller klemmer hverandre.

Men for mye bekymring kan være skadelig. Det går utover livskvaliteten vår og psyken vår. Jesus sier til oss at vi ikke skal være redde. Gud er nær og han vil være der for å styrke oss og holde oss oppe. Vi kan finne trøst og håp i at Gud er der for oss, og at han vil sørge for oss. 

I salmen Ikke en spurv til jorden synger vi: “Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet! Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det, han som er over alt”

Gud vet om alle vår sorger og bekymringer. Og han er nær oss og omgir oss på alle sider uansett hvor vi er eller hvordan vi har det. Det er kanskje ikke alltid like lett å føle at Gud er nær, men han har lovet det i sitt ord at han alltid er der, uansett. Det finner i alle fall jeg trøst og styrke i. Jeg legger mitt håp til Gud og jeg stoler på at hans løfter er sanne. 

I disse tider må mange av oss oppholde oss mye hjemme. Kanskje vil vi når vi speider ut av vinduet se en fugl eller to? Kanskje er det ikke akkurat en spurv vi ser, men ofte ser vi fugler når vi ser ut av vinduet. Det kan minne oss på Guds løfter: at han ikke lar en spurv falle til jorden uten at han er med. Og på samme måte lar han oss ikke være alene, han vil alltid være der. 

 

La oss be:

Herre, du ransaker meg og du vet –         

du vet om jeg sitter eller står,

 på lang avstand kjenner du mine tanker.        

Om jeg går eller ligger, ser du det,

du kjenner alle mine veier.      

Før jeg har et ord på tungen, Herre,

kjenner du det fullt ut.          

Bakfra og forfra omgir du meg,

du har lagt din hånd på meg.

(Salme 139,1-5)

 

Dagens salme:

324 Ikke en spurv til jorden

For å høre på salmen, klikk her: https://www.youtube.com/watch?v=ECOl7e7yI1Y

          

              

              

Tilbake