Andakt på Maria budskapsdag


Marthe prests tanker i tilknytning til prekenteksten søndag 23.mars.

(Foto: Pixabay)

Søndagens prekentekst er Lukas 1,26-38. Teksten forteller om da Maria får besøk av en engel som sier at hun skal bli med barn ved Den hellige ånd. Barnet skal være et spesielt barn, han skal få navnet Jesus og han skal være en evig konge.

 I dag er det Maria budskapsdag. Det er en feiring til minne om at Maria fikk vite at hun skulle bli mor til Jesusbarnet. Og det er altså 9 måneder til jul.

Det er to ting jeg har lyst til å trekke frem ved denne teksten. Det ene er det at engelen sier at Maria skal gi barnet navnet “Jesus”. Dette navnet er en form av det hebraiske navnet “Jesjua”, som betyr “Herren frelser”. Navnet sier noe om hva barnet skal være og gjøre. Han skal være en frelser for sitt folk og hele verden. Gjennom han skal Gud frelse alle mennesker. Fra det som tynger oss, fra det som binder oss og fra det som vi har gjort galt. 

Det andre jeg vil trekke frem ved denne teksten er måten Maria reagerer på. Hun tar i mot budskapet i tillit og tro. Tenk deg hvilket sjokkerende budskap og “ut av deg sjæl opplevelse” Maria fikk! Hun hadde ikke vært sammen med noen mann, men likevel skulle hun bli med barn, og dette barnet skulle attpåtil være verdens frelser!

Maria er ydmyk og tar i mot engelens budskap med tillit til Gud:”Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt”. Maria sin tro og tillit til Gud er et forbilde for oss. Vi nærmer oss påske da vi skal minnes og feire at Jesus frelser oss ved sin død og oppstandelse. Maria er et forbilde i tro. Hun viser oss at budskapet fra Gud mottas i tillit. Vi kan sette vår tillit til Gud, for det Jesus gjorde på korset er nok for oss. På korset ble vår synd, våre sorger og nederlag spikret. Og der skal de få lov til å henge sammen med Jesus.

La oss be:

Underets Gud, du lot din Sønn bli menneske, unnfanget ved Den hellige ånd. Vi ber deg: Gi oss den tro som Maria hadde, og gjør oss modige som henne, så vi kan gjøre din vilje i kjærlighet, og lovsynge deg, ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Tilbake