Ny konfirmasjonsdato


Nå er det avgjort; ny konfirmasjonsdato for Kampen-konfirmantene våren 2020, er søndag 13.september kl 11.00 

 
På grunn av Koronaviruset og de restriksjonene og tiltakene som myndighehtene har iverksatt i forbindelse med viruset, ble vårens konfirmasjoner utsatt i hele Stavanger. I Kampen skulle konfirmansjonen vært søndag 10.mai, men for en liten stund tilbake fikk konfirmantene og de foresatte beskjed om at den ble utsatt til høsten. 
 
Konfirmasjonssøndag 13.september 
Nå er ny dato klar. Offentliggjøring av de nye konfirmasjonsdatoene i bispedømme skjer på samme tidspunkt for alle (fredag 27.mars kl 12.00), slik at alle stiller likt fore eksempel i forhold til bestilling av lokaler. Konfirmasjon for Kampens konfirmanter 2020 blir altså SØNDAG 13.SEPTEMBER KL 11.00 i Kampen kirke. Vi gleder oss til å treffe konfirmantene igjen når viruset er under kontroll, og gleder oss til å se dem konfirmert søndag 13.september!
 
Samtalegudstjenesten
I forbindelse med at konfirmasjonen er utsatt til september, vil også samtalegudstjenesten bli gjennomført etter sommeren. Dato for dette er ennå ikke bestemt, og det kommer mer informasjon når det er på plass. Det viktigste nå er at konfirmasjonsdatoen er satt, og vi ber alle konfirmanter og deres familier om å huke den av i kalenderen.
 
Spørsmål
Ved spørsmål, ta kontakt med sokneprest Marthe Østerud Primstad:
mo757@kirken.no/970092559. Vi ber om at spørsmål retter før kl 17.00 i dag fredag 27.mars. Spørsmål som kommer i løpet av helgen blir ikke svart på umiddelbart, men senest innen neste arbeidsdag.

 
 

Tilbake