Konfirmasjonsdato neste vår


Nå er det klart: søndag 9.mai er konfirmasjonsdato våren 2021. Påmeldingskjema for neste års konfirmanter kommer i mai.

 

Selv om årets konfirmanter ennå ikke er konfirmert (konfirmasjon utsatt til 13.september) er noen i gang med å planlegge for konfirmasjon neste år. Tidspunktet for konfirmasjon i Kampen kirke våren 2021 er altså Søndag 9.mai kl 11.00.

Alle som er født i 2006, og er enten døpt eller har en av foreldrene som er medlem i Den norske kirke, vil motta brev med invitasjon til konfirmasjon. Du er selvsagt hjertelig velkommen til å melde deg på konfirmasjon i Kampen selv om du av en eller annen grunn ikke mottar brevet.

PÅMELDINGEN ER ENNÅ IKKE KLAR - DEN VIL KOMME HER PÅ NETTSIDEN I LØPET AV MAI.

Har du spørsmål, ta kontakt med sokneprest Marthe Østerud Primstad: mo757@kirken.no

Vi gleder oss til å bli kjent med et nytt konfirmantkull!

 

 

Tilbake