Søndagstanker


Ferien er over og hverdagen har begynt. Men påsken er faktisk ikke over! Her er andakt knyttet til søndag 19.april av Marthe prest.

Mange tenker nå at påska er over; påskeeggene er spist opp, påskepynten ryddet vekk og ferien er forbi. Det er sant at påskeferien er over og at vi har begynt på hverdagen igjen, men påsken er faktisk ikke over! I kirkeåret befinner vi oss fortsatt i påsketiden, og søndag 19.april er det 2.søndag i påsketiden.

I evangelieteksten i Johannes leser vi om at Jesus åpenbarer seg for disiplene for tredje gang etter sin oppstandelse. I epistelteksten fra 1.Korinterbrev kapittel 15 skriver og argumenterer Paulus for hvor viktig Jesu oppstandelse er for troen. I Korint var det noen som mente at det ikke fantes noen oppstandelse fra de døde. Paulus formidler at Jesu oppstandelse ikke bare er viktig, den er helt fundamental og hele utgangspunktet for troen. Uten oppstandelsen er budskapet om Jesus bare tomt, og dermed er også hele troen tom og uten mening.

Paulus er klinkende klar i 1.Kor. 15 på at det ikke er noen vits i å tro på en korsfestet Jesus, men ikke på en oppstanden Jesus. Hvis Jesus bare ble korsfestet og døde, men ikke stod opp igjen, da var hans offer uten mening og han seiret heller ikke over døden og mørkets krefter. Da lever vi, som Paulus skriver, fortsatt i våre synder. Dette sier noe om hvor viktig oppstandelsen er og hvilken kraft det faktisk er i den.

Heldigvis bruker ikke Paulus all spalteplassen på å dvele over de triste konsekvensene hvis det er slik at Jesus ikke stod opp fra de døde. Han skriver med stor glede og frimodighet i vers 20: «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde (…)» Jeg har alltid blitt så glad når jeg har lest dette verset, det formidler glede og sikkerhet i det som forkynnes, nemlig at Jesus faktisk har stått opp fra de døde. For Paulus er det ingen tvil!

Påsketiden har den liturgiske fargen hvit. Det er fargen for fest og glede. Vi kan juble og glede oss over påskedag, at Jesus sannelig er oppstanden! I påsketiden får vi høre historier om at Jesus viste seg for disiplene flere ganger, det er altså ikke bare noe man har diktet opp i bøkene. Det er troverdige vitner som har sett Jesus etter påskedag, noe også Paulus vitner om i 1.Kor 15,4-6: «(…) at han ble begravet, at han stod opp tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på en gang.»

Det er altså troverdige og sanne ord det vi forkynner om Jesu oppstandelse. Og disse troverdige ordene gir oss glede, håp og fred. Glede over at livet vant, håp om et evig liv og fred med Gud, han som er vår gode Far.

Fortsatt god påske!

Tilbake