Fortsatt dåp i kirken


Selv om det for tiden ikke er vanlige gudstjenester, kan barna døpes i egne dåpsgudstjenester hos oss i Kampen.

Selv om kirkene landet rundt er stengt for gudstjenester, er det fortsatt mulig med dåp. Da legger vi til rette med egen gudstjeneste for dåpsbarnet og hans/hennes familie. I Kampen kirke har vi allerede hatt noen familier som har gjort dette, og for dem har dette vært en fin opplevelse. 
 "Kanskje er det nettopp nå i disse koronatider at vi innser hva som er viktig i livet?", sier soknepresten i Kampen, Marthe Primstad. "Tiden vi er inne i gjør at vi kanskje tenker litt ekstra over hva som er viktig, og for noen kan det være at det blir ekstra viktig å få gjennomført dåp."
 
Vi legger til rette for en fin dåpshandling med nødvendige smitteverntiltak. Ta kontakt med sokneprest Marthe Primstad dersom du har noen spørsmål eller vurderer om dette kan være noe for deg/dere. Vi har egne dåpsgudstjenester på søndager, men dersom dette ikke passer kan vi finne en annen løsning som passer for dere.
Kontakt Marthe Primstad: mo757@kirken.no/ 97092559 

 

 

Tilbake