Offergaver


Så lenge vi ikke har gudstjenester er det heller ingen kollekt. Dette er en viktig bit av kirkens inntekt. Nå kan vi gi på andre måter!

Under gudstjenestene er det et punkt som heter "offer", da kan menigheten gi en gave via vipps eller i posene som sendes rundt. Gjennom året blir disse summene tilsammen et viktig bidrag til Kampen kirkes arbeid. Når vi nå ikke kan møtes til gudstjenester i kirkebygget på en stund, faller denne viktige inntektskilden bort. 

Har du lyst å gi en gave til Kampen menighet?
Du kan gi via vipps nr 50 70 49 , velg "offer" fra menyen.
Eller bruk bankkontonummer 3201.07.20493 og skriv på "offer" eller "gave til menigheten".

Vårens kollekt-liste i Kampen
Søndagens kollekter går ikke bare til menighetens eget arbeid. Flere søndager denne våren har menighetsrådet valgt ut noen institusjoner/organisasjoner som gjør viktig arbeid for andre som vi gjerne vil støtte. Du kan gjerne vise solidaritet ved å gi din gave direkte til disse fra listen under. Dersom du gir via Kampen menighets sin VIPPS, registrerer vi tidspunktet kollekten gis, og knytter gaven til formålet som er satt opp den aktuelle uken.

26.april: menighetens eget arbeid
3.mai: misjonsprosjektetene Sat7 (gjennom NMS)
10.mai: menighetens eget arbeid
24.mai: Søndagsskolen Norge
31.mai og 7.juni: menighetens eget arbeid
14.juni: menighetens eget arbeid.
21.juni: Sjømannskirken.

Tusen takk!

Tilbake

Del