Kontaktinformasjon


Kampen kirke

Besøksadresse: Seehusens gate 47, 4024 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 50 24 10 

Epost: kampen.menighet.stavanger@kirken.no

Bankkonto: 3201.07.20493
Kampen menighet  VIPPS: 50 79 49

En feil har oppstått. Feil: Kontaktliste er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Kontaktliste er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Kontaktliste er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
En feil har oppstått. Feil: Kontaktliste er for øyeblikket ikke tilgjengelig.