Kontaktinformasjon


Kampen kirke

Telefon: 51 84 04 00 
Epost: kampen.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Seehusens gate 47, 4024 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Bankkonto: 3201.07.20493
Kampen menighet  VIPPS: 50 79 49

Daglig leder

Tone Middelthon

51 84 04 00

99 03 11 02

Send e-post

Sokneprest

Marthe Kristine Ø. Primstad

51 84 04 00

97 09 25 59

Send e-post

Prostiprest

Ine Linn Marthinsen

51 84 04 00

90 19 31 70

Send e-post

Kantor

Synnøve Seibt

51 84 04 00

90 94 82 55

Send e-post

Kirketjener

Harald Asche

51 84 04 00

97 62 12 00

Send e-post

Menighetsarbeider

Klara Marie Melsbøe Borud

51 84 04 00

47 60 36 40

Send e-post

Menighetsarbeider

Gaute Brækken

51 84 04 00

48 89 57 48

Send e-post

Vaktmester

Frode Bergevik

51 84 04 00

40 09 71 80

Send e-post